Verzorgingsaanbod

Algemeen

Wij hechten veel belang aan het behoud van uw autonomie en vrijheid. In Aquamarijn kunt u zich naar believen en in alle vrijheid en veiligheid bewegen in een open en aangename omgeving. En uw familie en bezoekers zijn welkom in het woonzorgcentrum.

Ons verplegend en verzorgend personeel staat u bij voor alle hulp die u nodig heeft bij de dagdagelijkse taken op het gebied van verpleging, verzorging, persoonlijke hygiëne, incontinentie, assistentie bij de maaltijden en zo meer.

De verpleegkundigen staan daarenboven in voor de technische handelingen en garanderen de continuïteit van de verzorging.

Voor elke bewoner wordt een verzorgingsplan opgemaakt en bijgehouden. Dit gebeurt in nauw overleg met de behandelende arts die de bewoner vrij mag kiezen.

Zorg op maat

Elke verdieping beschikt over een moderne zorginfrastructuur. Onze deskundige ploeg van verplegers, verzorgers, kinesisten en ergotherapeuten omringt u ongeacht uw gezondheidstoestand met de allerbeste zorgen. Afhankelijk van uw noden, stimuleren we u tot zelfzorg zodat u langer uw autonomie en potentieel kan behouden, of verstrekken we totaalzorg.

Dementie

Dementie vereist een begeleiding die verder gaat dan de behandeling van de ziekte. Een aangepaste opvolging, onder- steuning bij dagdagelijkse handelingen en de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon zijn onmisbare schakels voor het welzijn van de bewoner.

Deze veilige en geruststellende omgeving vindt u bij woonzorg- centrum Aquamarijn. Een gespecialiseerd team neemt de zorg voor ouderen die aan dementie lijden op zich en helpt hen op een gerichte, professionele en menselijke manier.

Palliatieve zorgen

Residenten die palliatieve zorgen nodig hebben, worden bij ons even warm onthaald als andere bewoners. Wij streven naar een optimale begeleiding van onze bewoners en hun naasten. Meer informatie vindt u op de pagina palliatieve zorgen.