Palliatieve zorgen 

Omschrijving 

Wanneer elke kans op genezing verdwenen is, dan komt de klemtoon te liggen op de kwaliteit en het comfort.

Veel bewoners kiezen er in dat geval voor om in de vertrouwde en veilige omgeving van het woonzorgcentrum te blijven. De geborgenheid die er heerst laat de bewoner en zijn familie toe om deze laatste fase samen te dragen.

Principe

Palliatieve zorgen versnellen het overlijden niet, maar ze stellen het ook niet uit. Er worden geen handelingen gesteld die het leven kunnen verlengen of verkorten.Via efficiënte pijn- en symptoombestrijding kan de bewoner de laatste dagen in de best mogelijke omstandigheden doorbrengen. Veel aandacht gaat ook naar het rouwproces van de familie.

Het palliatieve zorgteam

Palliatieve totaalzorg ligt op het raakvlak van de medische, paramedische, psychische, sociale en spirituele zorgverlening. Omdat deskundigheid op al deze terreinen vereist is, is een sterk doorgedreven teamwerk onontbeerlijk. Het palliatieve zorgteam van Aquamarijn bestaat uit:

  • het verplegend, verzorgend en paramedisch personeel
  • het afdelingshoofd
  • de behandelende arts
  • de palliatieve verpleegkundige

Het palliatieve zorgteam waakt samen met het verzorgend personeel over de kwaliteit van de geleverde zorgen. Zij zien er ook op toe om familieleden en vrienden van de bewoner zo goed mogelijk te informeren en ze nemen ook de tijd om vragen te beantwoorden.