Opnameprocedure

Aanvraag

Wenst u zichzelf of een familielid in te schrijven, dan kunt u met ons contact opnemen op het nummer 014/28 14 00. U kunt uw inschrijvingsformulier en KATZ evaluatie ook via e-mail of per post versturen.

Elke aanvraag voor opname wordt behandeld door een multi- disciplinair team. Wij kunnen echter niet aan elke aanvraag een gunstig gevolg geven. De aanvraag voor opname baseert zich op de administratieve, sociale en medische gegevens van de kandidaat-bewoner. Stuur ons daarom alle benodigde informatie door.

Voorwaarden

De kandidaat-bewoner moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • 65 jaar of ouder zijn. Uitzonderingen kunnen aanvaard worden indien het Agentschap Zorg en Gezondheid haar goedkeuring verleent;
  • Een positief advies ontvangen van onze opnamedienst;
  • Een volledig medisch dossier voorleggen dat o.a. de algemene gezondheidstoestand en de te volgen behandelingen bevat.

Wachtlijst 

Bij de evaluatie van de aanvraag tot opname houden wij rekening met de graad van zorgbehoevendheid van de kandidaat-bewoner, met de hoogdringendheid van een eventuele opname en met de chronologische volgorde op de wachtlijst.

Opnameovereenkomst 

Alvorens tot opname over te gaan, sluit Aquamarijn een schriftelijke opnameovereenkomst af met de kandidaat-bewoner of met de persoon die namens hem of haar optreedt. Deze overeenkomst bevat onder meer de financiële voorwaarden en het huisreglement.