Missie en visie

Aquamarijn wil :

  • een kwaliteitsvol zorgcontinuüm creëren door de brug te slaan tussen thuiszorg ondersteunende (herstelverblijf, dagverzorging, kortverblijf) en residentiële voorzieningen (assistentiewoningen, woonzorgcentrum);
  • zorg op maat aanbieden door zelfzorg, mantelzorg en professionele zorg correct en individueel aangepast in te zetten;
  • de kwaliteit van wonen en zorg verhogen door in een warme, joviale en respectvolle sfeer gepast in te spelen op uw eigen individuele fysieke en psychische noden.
  • via permanente opleiding en regelmatige kwaliteitscontroles excellentie stimuleren bij haar medewerkers, in alle grote en kleine dingen.

Zo creëren we een bijzonder positieve werksfeer waar u de klok rond in het centrum van onze belangstelling staat. Ons finaliteit is uw allerhoogste tevredenheid en uw welzijn.