Opnameprocedure

Mensen die herstellen van een operatie in een ziekenhuis of herstellen van een zware aandoening of ongeval, kunnen in een centrum voor herstelverblijf terecht voor opvang, verzorging en revalidatie, op voorwaarde dat er geen permanent medisch toezicht meer is vereist. U verblijft er maximaal 60 opeenvolgende dagen en maximum 90 dagen verspreid over eenzelfde kalenderjaar tot u voldoende hersteld bent om terug naar huis te gaan. U kan zich laten vergezellen door uw partner.

Wij staan eveneens open voor gebruikers die omwille van hun zorgvraag slechts beperkte mogelijkheden hebben om net als gezonde individuen mentaal (en eventueel ook fysisch) te herstellen van de dagelijkse routine en zorg (lees: “zorgvakantie”). Mogelijke gebruikers zijn in deze context voor ons dan ook de mantelzorger(s) en/of het gezin. Het is de bedoeling om hun zorg uit handen te nemen.

Een multidisciplinair team behandelt uw aanvraag voor opname op basis van de administratieve, sociale en medische gegevens die ons werden verstrekt. U kan rechtstreeks contact opnemen via info@aquamarijn-kasterlee.be of telefonisch 014/28 14 00. Aanvragen kunnen eveneens gebeuren door de sociale diensten van het ziekenhuis, uw behandelende geneesheer of uw huisarts.