“Iedere Bewoner blijft Kapitein op zijn eigen Schip”

 

Zorgcentrum Aquamarijn te Kasterlee werd samen met 9 andere woonzorgcentra in Vlaanderen door minister Jo Vandeurzen uitgekozen om een ethisch verantwoord zorgbeleid uit te bouwen en haar ervaringen te delen met andere zorgcentra.

Een ethisch verantwoord zorgbeleid houdt in dat hulpverleners tijd nemen om voldoende aandacht te besteden aan het ethische aspect van zorg bieden. Zorgen voor iemand brengt een persoon vaak in een afhankelijke positie wat al snel ethische vragen oproept als: ‘Wat wil deze bewoner precies?’ of “Ben ik menswaardig bezig?’. Een zorg-ethisch beleid moet hulpverleners helpen bij het reflecteren over en het beargumenteren van hun handelingen en het nemen van correcte beslissingen. Met dit project tracht de minister de woonzorgcentra hierin te ondersteunen.

Het project gaat uit van een interactieve methode waarbij persoonlijke ervaringen centraal staan,  volgens Aquamarijn de ideale manier om hun ethisch beleid bij te schaven. Ethisch verantwoorde zorg moet namelijk voortkomen uit ervaringen, inleving en reflectie, uit jezelf in relatie tot de ander. Het is niet te vatten in vooropgestelde regels en pasklare antwoorden.

Kwalitatieve zorg op maat van hun bewoners realiseren en zo te werken aan een groter welzijn, vormt de kern van de zorgvisie van Aquamarijn. De uniciteit en waardigheid van elke bewoner afzonderlijk is dan ook een vertrekpunt. Wanneer nieuwe bewoners verwelkomd worden, gaat het zorgteam aan de slag om samen met hem of haar, de familie en de huisarts van de bewoner de specifieke noden en verwachtingen in kaart te brengen en wordt een persoonlijk zorg- en leefplan opgesteld. Het is de bewoner zelf die daarin het laatste woord heeft. Zo kan optimaal rekening gehouden worden met ieders persoonlijkheid, gezondheid en gewoontes. Naargelang de bewoner evolueert, wordt dat plan bijgesteld.

Deze aanpak gaat hand in hand met haar waarden als vriendelijkheid, respect, discretie, empathie en zorgzaamheid en zijn meteen ook een voorwaarde voor ethisch verantwoorde zorg. “Wij verstrekken zorg op maat en hechten ook veel belang aan autonomie, levenszin en vrijheid. De bewoner blijft de kapitein op zijn eigen schip.” aldus directeur Wendy Van Peer.

Fons bijvoorbeeld vond in het begin maar moeilijk zijn draai in zijn nieuw verblijf. Uit meerdere gesprekken bleek dat hij zich wat nutteloos voelde . Fons wordt daarom nu regelmatig ingeschakeld voor allerlei klusjes zoals de postbedeling. Hij bleek bovendien ook een dichterlijk talent en zijn gedichten worden nu gebruikt bij bepaalde bezinningsmomenten of gepubliceerd in de bewonerskrant. Blijken van erkentelijkheid en bevestiging die hem nu -naar eigen zeggen- “gelukkiger dan ooit” maken.

Als jonge organisatie die altijd open staat voor verbetering geeft Aquamarijn toe dat ze nog veel ruimte heeft om te groeien. Aquamarijn kijkt dan ook erg uit naar de eerste kennismaking die binnenkort plaatsvindt met de organisatoren en andere deelnemende woonzorgcentra.

Meer informatie over dit project kan u opvragen bij adjunct-directeur Luc Van Hullenbosch, directeur Wendy Van Peer en psychologe Evy Liekens.