Opnameprocedure

Aanvraag

Wenst u zichzelf of een familielid in te schrijven, dan kunt u met ons contact opnemen op het nummer 014 28 14 00. Uw inschrijvingsformulier kan u ook via e-mail of per post versturen.

Een multidisciplinair team behandelt de aanvragen voor opname. Het is belangrijk dat wij over alle nodige administratieve, sociale en medische gegevens beschikken. Bezorg ons daarom tijdig alle relevante informatie. Jammer genoeg kan niet elke aanvraag een gunstig gevolg krijgen.

Wachtlijst

Bij de evaluatie van de aanvraag tot opname houden wij rekening met de graad van zorgbehoevendheid van de kandidaat-gebruiker, met de hoogdringendheid van een eventuele opname en met de chronologische volgorde op de wachtlijst.

Overeenkomst

Alvorens tot opname over te gaan, sluit Aquamarijn een schriftelijke opnameovereenkomst af met de kandidaat-gebruiker of met de persoon die gemachtigd is om in zijn/haar naam en voor zijn/haar rekening te handelen. Deze overeenkomst bevat onder meer de financiële voorwaarden en het interne huisreglement.