Opnameprocedure

Aanvraag

Wenst u zich kandidaat te stellen om in een assistentiewoning van Aquamarijn te wonen, dan neemt u best contact op met onze opnameverantwoordelijke via het nummer 014/28 14 00. U kunt uw aanvraag ook elektronisch versturen via het inschrijvingsformulier.

Voorwaarden

In erkende assistentiewoningen moeten minstens 75 % van de bewoners 65 jaar of ouder zijn. Het Agentschap Zorg en Gezondheid kan evenwel uitzonderingen toestaan.

Wachtlijst

Voor een opname houden we rekening met de chronologische volgorde op de wachtlijst, maar ook met de eventueel gewijzigde graad van zelfredzaamheid van de kandidaat-bewoner.

Opnameovereenkomst

Alvorens tot opname over te gaan, sluit Aquamarijn een schriftelijke opnameovereenkomst af met de kandidaat-bewoner of met de persoon die namens hem of haar optreedt. Deze overeenkomst bevat onder meer de financiële voorwaarden en het huisreglement.